Informatie en Advies

‘Wanneer je als zorgverlener in aanraking komt met iemand in de laatste levensfase wil je die zorg zo goed mogelijk geven’.

Vrijwel iedereen werkzaam in de zorg verleent palliatieve zorg. Vaak geven zorgverleners aan dat dit mooie en bijzondere zorg is. Het kan ook zeer complexe zorg zijn wat spanning geeft. Gezien ontwikkelingen neemt de complexiteit van zorg toe.

Herkenning van palliatieve zorgbehoefte, symptoombehandeling en omgaan met vraagstukken op psychosociaal- en existentieel gebied van zowel de patiënt/cliënt/ bewoner en zijn/haar naasten maken het geven van zorg soms lastig en complex.

Jij wilt of jullie als team/organisatie willen aandacht geven aan die complexiteit om ‘goede’ palliatieve zorg te geven. Je vraagt je af, hoe doen we het nu en wat kunnen we verbeteren? Waar begin je en wat is er voor nodig dit te doen op een manier zoals er landelijk met elkaar is afgesproken?*.  Het kan gaan over de inhoud van zorg, over samenwerking met elkaar en/of met andere disciplines, over hoe je gesprekken voert over ‘moeilijke’ onderwerpen, meetinstrumenten enz.

De manier waarop ik kan helpen is op verschillende manieren mogelijk. Zijn er vragen en denk je dat ik van dienst kan zijn neem dan gerust contact op d.m.v. het contactformulier

* Zoals staat beschreven in het kwaliteitskader palliatieve zorg?