Wat kan ik voor je doen?

 • Informatie en advies geven over palliatieve zorg* zoals: 
 • Hoe jullie als organisatie/team palliatieve zorg kunnen verbeteren.
 • Hoe de palliatieve sociale kaart eruit ziet.
 • Met wie je kunt samenwerken en hoe je dat kan doen.
 • Waar je de juiste informatie vandaan haalt om bij te blijven.
 • Trainen en coachen in palliatieve zorg zoals:
 • Welke (screenings-,signalering- en meet-) instrumenten er zijn en waarom en hoe je die in de praktijk gebruikt.
 • Besprekingen of gesprekken begeleiden (moreel beraad, intervisie) over bijvoorbeeld een complexe casus en waarbij je twijfelt over wat het juiste is om te doen.
 • Aandacht geven aan specifieke thema’s gerelateerd aan palliatieve zorg.

Wat ik voor jou PERSOONLIJK kan doen is;

 • Ik kan je helpen bij je gevoel dat er ‘iets’ niet lekker loopt en je daar last van hebt om je werk goed te kunnen doen.
 • Ik help je bij het formuleren van een vraag en daarna kan ik je d.m.v. een op jou persoonlijk afgestemd plan helpen met deze vraag.

Mocht je twijfels voelen of ik de juiste persoon ben om aan je vraag te voldoen, schroom dan niet contact met mij op te nemen (zie kopje contact) Samen kom je immers verder dan alleen. 

*Palliatieve zorg is gebaseerd op een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (kwaliteitskader PZ, 2017)